Cov khoom ua si Ecubes

Koj puas npau suav los ua ib tug kws ua zaub mov, kws kho mob, kws ntoo, barista lossis tej zaum tus neeg ua haujlwm hauv khw?Nrhiav txhua yam ntawm no uas tuaj yeem pab koj ua neej nyob koj txoj kev npau suav loj tshaj plaws.